CricketArchive

Players who have played for South Zone Under-17s

T Aaron Paul 2003/04
Abid Ali 1986/87
V Abraham 2002/03
SABB Ahmed 1988/89
PB Anand 1988/89
MP Arjun 2002/03
Ashwini Kumar 1986/87
M Azmatullah 1988/89
VS Badami 1986/87
B Balaji 1987/88
I Baq 1988/89
K Bhaskar 1986/87
BS Bhatia 2002/03
MR Darshan 2003/04
NA David 1987/88
V Dhatrak 1988/89
SY Dhuri 1989/90
RS Dravid 1988/89-1989/90
RV Gomez 2002/03
BK Gopalkrishnan 1987/88
H Gopinath 2003/04
S Harinder 1988/89
AM Hegde 2003/04
Tanveer Jabbar 1989/90
Jagannath 1986/87
Jagjjt Singh 1986/87
SK Jain 2003/04
R Jonathan 2002/03
SV Kamat 1989/90
AR Kapoor 1986/87-1987/88
FR Khaleel 1989/90
UK Kharvi 2002/03-2003/04
A Kumble 1987/88
MP Manu 2003/04
S Meeraj 1989/90
R Moshin 1986/87
Mujib-ur-Rehman 1987/88
NP Nambudri 1987/88
R Naresh 2002/03
M Nidesh 2002/03
R Ninan 2002/03
S Pallimoni 2003/04
AS Pathak 1989/90
KB Pawan 2003/04
AG Pradeep 2002/03
P Prasanth 2002/03
V Pratap 1986/87-1988/89
A Quadri 1986/87
Raghuram 1987/88
N Reddy 1987/88
PG Reddy 2002/03
S Reddy 1986/87
RJ Shah 1987/88
S Sharath 1988/89-1989/90
P Srinivasa Murthy 1989/90
BS Sujit Kumar 1988/89
BA Sumanth 2003/04
S Sunder 1989/90
AM Thomas 1988/89
K Varun 2003/04
V Vijayasaradhi 1987/88
MS Vinay Kumar 1989/90
RA Vishwanath 2002/03

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2020 CricketArchive